Varför behöver vi minska matsvinnet?

Vår matproduktion i världen är den enskilt största anledningen till klimatförändringar och överutnyttjande av planetens gränser och resurser. För att få livsmedel tar vi fisk från havet, vi tar mark i anspråk för odling och bete, vi använder energi, vi släpper ut grundämnen som fosfor och kväve, vi använder el till maskiner, vi använder bränsle till motorer och transporter, vi använder arbetskraft, det går åt stora mängder vatten, förpackningsmaterial behövs etc. Och det genereras utsläpp i luften, i mark och i havet. Därför är det extra viktigt att vi använder det vi producerar fullt ut. Annars är ju all påverkan till ingen nytta! Och det är ju synd, eller hur!

Tyvärr är mängden matavfall som slängs i Sverige ökat. 1,3 miljarder ton livsmedel slängs globalt varje år och bidrar till stora miljö- och klimatproblem. Det motsvarar 1/3 av all mat som produceras årligen på vår planet. Det är såklart helt ohållbart och därför är det en av de saker vi fokuserar mest på. Det är också FN:s tolfte globala mål – hållbar konsumtion och produktion –som innebär att halvera det globala matsvinnet fram till år 2030. Hjälp oss att arbeta aktivt mot att nå det tolfte målet!

Så här jobbar vi med att minska matsvinnet:

 • Vi använder grönsaksdelar såsom blast och skal till oljor, röror och wooker tex.
 • Vi använder fiskrens och skaldjurskal till buljonger.
 • Vi använder köttparyrer till köttfärs.
 • Vi lagar och portionsberäknar efter fastställda mängder.
 • Vi försöker alltid att laga precis så mycket som går åt. Detta innebär att vi lagar ett bläck åt gången med 12 portioner i ugnen.
 • Vi frågar dig som gäst när vi lägger upp din portion om det är lagom. Du ör alltid välkommen att hämta mer om du är osäker på om du kommer att bli mätt.
 • Vi väger och mäter all mat som blir över och använder en programvara: Generation Waste. 
 • I systemet följer vi upp hur mycket som blir över och försöker analysera varför. 
 • Blir det ändå mat över, försöker vi ta vara på det i största möjliga mån.

Det här kan du som gäst göra för att hjälpa till att minska matsvinnet:

 • Säg till oss i portioneringen hur mycket mat du vill ha.
 • Ta lite mindre första gången och hämta istället mer. 
 • Ta inte mer än du orkar äta upp. 
 • Blir det ändå mat över, be om en låda, DoggyBag, och ta hem resten och ät upp det senare. 

Källa: EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf (eatforum.org)